תאריך פרסום מדד תשומות הבניה

מבוא: תפקידו של מדד תשומות הבנייה בהתאמות יוקר המחיה הפדרליות מדד תשומות הבנייה הוא מחיר החומרים הנכנסים לבניית בית. הוא משמש כדי לקבוע כמה עלו יוקר המחיה עבור אזור נתון. מדד תשומות הבנייה מתעדכן מדי חודש ומתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה. מדד תשומות הבנייה הוא אינדיקטור כלכלי, המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה […]